Menu

Kazimierskie „XXI Spotkania z Kulturą Żydowską”

Wrzesień 10, 2023 - 09. Wrzesień 2023
Kazimierskie „XXI Spotkania z Kulturą Żydowską”

Kazimierskie „XXI Spotkania z Kulturą Żydowską” rozpoczęły się w Słonowicach w piątkowy poranek, 8 września br. Przed pomnikiem poświęconym Żydom z Kazimierzy Wielkiej i okolic, zamordowanym w okresie Holokaustu, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej imienia księdza Andrzeja Biernackiego w Wielgusie: Gabriela Duda i Medard Nowakowski deklamowali wiersz regionalnego poety Zdzisława Kulisia pt. „Niechaj słowik pieśń zaśpiewa” – utwór poświęcony martyrologii kazimierskich Żydów. Uroczyste upamiętnienie zamordowanych Polaków pochodzenia żydowskiego poprowadziła Róża Dąbrowska z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.
Uroczysty apel w ramach „XXI Spotkań z Kulturą Żydowską” odbył się przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Z okazji pierwszej rocznicy odsłonięcia pomnika „Pamięci społeczności szkolnej Kazimierzy Wielkiej – ofiar drugiej wojny światowej i Holokaustu”, przed budynkiem szkolnym zebrała się społeczność uczniowska i goście. Na uroczystości obecna była spokrewniona z najstarszym, dziś 99-letnim kazimierskim Żydem Samuelem Rakowskim, absolwentem kazimierskiej „jedynki” – Judy Rakowski wraz z małżonkiem, zamieszkałych na stałe w Stanach Zjednoczonych. Wzruszający program słowno-muzyczny przedstawili uczniowie szkoły nr 1.
Kolejnym punktem była promocja książki pt. „Wspomnienia” autorstwa Samuela Rakowskiego w Kazimierskim Ośrodku Kultury oraz koncert muzyki żydowskiej w klimacie flamenco, w wykonaniu Magdy Navarette.