Menu

Moim okiem

Trochę przyrody
Zdjęcia naszej lokalnej przyrody – w szerokim tego słowa znaczeniu
Moje zdjęcia na wystawie w WDK w Kielcach
Moje zdjęcia na wystawie Świętokrzyskie w oczach seniorów w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach