Menu

Spotkanie noworoczne Koła Nr 11 ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej

Styczeń 9, 2023 - - AKTUALNOŚCI, 01. Styczeń 2023
Spotkanie noworoczne Koła Nr 11 ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej

6 stycznia b.r. w restauracji „Bajka” odbyło się coroczne, opłatkowo – noworoczne spotkanie Koła nr 11 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej. W spotkaniu uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Koła oraz zaproszeni goście: st. kpt. Marcin Oziębło -Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Marian Stoczkiewicz -prezes Koła Emerytów i Rencistów PSP. Po złożeniu życzeń noworocznych i podzieleniu się opłatkiem prezes Koła ppłk dr Tadeusz Podkowa w asyście kmdr.por. Wiesława Ertmana i kol. Jacka Ściupidra wręczył w imieniu Zarządu Głównego ZŻWP odznaczenia związkowe.

Wyróżnieni zostali:

– kol. Krystyna Puchalska brązową Odznaką Honorową za zasługi dla Związku,

– kol. Łukasz Dębowski Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Związku,

– kol. Andrzej Kwiecień Brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku,

– kol. Artur Puchalski Brązowym Krzyżem Zasługi Dla Związku,

– kol. Robert Kwiecień Brązową Odznaką Honorową za zasługi dla Związku.

Prezes Koła poinformował też zebranych o obchodach 10 -tej rocznicy założenia Koła w Kazimierzy Wielkiej, które odbędą się 17 marca b.r.

Zdjęcia – Jacek Ściupider