Menu

XVIII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego przesłuchania – 12.12.2022

Grudzień 12, 2022 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2022
XVIII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego  przesłuchania – 12.12.2022

 

 W poniedziałkowe przedpołudnie, 12 grudnia br. młodzież ze szkół podstawowych oraz średnich wzięła udział w osiemnastej edycji Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego, zorganizowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury we współpracy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. Tradycyjnie, patronat honorowy nad przeglądem objęli, jak również ufundowali nagrody dla laureatów przeglądu: Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak Starosta Kazimierski, Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej.

Przegląd,  poświęcony legendarnemu bardowi „Solidarności” – poecie, kompozytorowi i pieśniarzowi, mający charakter artystyczny oraz edukacyjny w zakresie recytacji, muzyki i wokalistyki, składał się z dwóch etapów: konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki. W konkursie recytatorskim utwory Jacka Kaczmarskiego deklamowali uczniowie szkół z terenu powiatu kazimierskiego, zaś w konkursie piosenki zaprezentowali się uczniowie z powiatów: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego.

Oceny oratorskich występów w wykonaniu uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich z terenu powiatu kazimierskiego, podjęły się: Krystyna Majewska – Szymańska i Jolanta Michałowska – nauczycielki języka polskiego oraz Ireneusz Górski – instruktor muzyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Prezentacje muzyczne oceniało profesjonalne jury w składzie: Zbigniew Janik – nauczyciel muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach, Przemysław Kurek – instrumentalista i wielokrotny uczestnik kazimierskich Przeglądów Twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz Ireneusz Górski – instruktor muzyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Jurorzy w obu konkursach przyznali po trzy nagrody i dwa wyróżnienia. W tym roku po raz pierwszy w historii przeglądu uhonorowana została uczestniczka konkursu piosenki nagrodą specjalną, ufundowaną przez pana Waldemara Bartosza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”.

Kolejność miejsc, jakie w przeglądzie zajęli recytatorzy i wokaliści przedstawimy we wtorek, 13 grudnia o godz. 11.00, podczas uroczystej gali wręczenia nagród, poprzedzającej koncert laureatów przeglądu, który uświetni kazimierskie obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Serdecznie zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury!