Menu

Samorządowcy uczcili pamięć bohaterów Powstania Listopadowego

Październik 31, 2022 - - AKTUALNOŚCI, 10. Październik 2022
Samorządowcy uczcili pamięć bohaterów Powstania Listopadowego

Nieomal na każdym polskim cmentarzu znajdują się historyczne żołnierskie groby, w których spoczywają powstańcy listopadowi, styczniowi, a także żołnierze różnych narodowości, polegli w obydwu wojnach światowych.
Jeden z najstarszych grobów żołnierskich na kazimierskim cmentarzu pochodzi z 1881 roku i umiejscowiony jest w sektorze C1, a charakterystyczną jego cechą są dwa ponad dwumetrowe, metalowe krzyże, imitujące pnie drzew. Pomiędzy krzyżami, na środku cokołu znajduje się cudem uratowany i częściowo zrekonstruowany, ponad 130-letni, mocno uszkodzony żeliwny krzyż wraz z tablicami. W grobowcu – jak można częściowo doczytać z tablic oraz z materiałów historycznych – spoczywają dwaj oficerowie Armii Królestwa Polskiego z 1831 roku: Bogusławski i Górski wraz z małżonką.
Od 8 lat grobowiec ten znajduje się pod stałą opieką Starostwa Powiatowego. Corocznie odmalowywany jest betonowy cokół i metalowe elementy grobowca. W przeddzień Wszystkich Świętych starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Jerzy Bojanowicz odwiedzili powstańczy grób i złożyli wiązankę białoczerwonych róż oraz zapalili znicze.