Menu

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach

Marzec 4, 2017 - Kościoły Dekanatu Kazimierskiego
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach

Obecny kościół wzniesiony w latach 1881 – 1887 staraniem ks. prob. Antoniego Brudkiewicza. Konsekrowany w 1887 r. przez bp. Tomasza Kulińskiego.