Menu

Kościół pw. Św. Małgorzaty Męczennicy w Gorzkowie

Marzec 8, 2017 - Kościoły Dekanatu Kazimierskiego
Kościół pw. Św. Małgorzaty Męczennicy w Gorzkowie

Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym pochodzi z 1326 r. Obecny kościół został wzniesiony w 1758 r. z fundacji Józefa Miroszewskiego, margrabiego krakowskiego. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, prezbiterium jest węższe i niższe od nawy, zamknięte wielobocznie.