Menu

Kazimierzanie Solidarni z Ukrainą – Boska Liturgia w obrządku greckokatolickim

Kwiecień 23, 2022 - - AKTUALNOŚCI, 04. Kwiecień 2022
Kazimierzanie Solidarni z Ukrainą – Boska Liturgia w obrządku greckokatolickim

 

W sobotę, 23 kwietnia przebywający na terenie powiatu kazimierskiego uchodźcy z Ukrainy obchodzili Wielką Sobotę. Z inicjatywy samorządów kazimierskich i za aprobatą ks. Biskupa Jana Piotrowskiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została Boska Liturgia w języku ukraińskim, w obrządku greckokatolickim, którą celebrował ks. Adrian Łychacz z Przemyśla. Kościół wypełniony był „po brzegi” uchodźcami nie tylko z powiatu kazimierskiego ale także z pińczowskiego. Były to przeważnie matki z dziećmi, ale w liturgii uczestniczyli też wierni obrządku rzymskokatolickiego z Kazimierzy Wielkiej.

Ks. Adrian Łychacz, wikariusz parafii greckokatolickiej w Krakowie, pochodzi z okolic Przemyśla. Jego tata jest wyznania greckokatolickiego, mama zaś rzymskokatolickiego. To on jako pierwszy sprawował liturgię w obrządku wschodnim w Kazimierzy Wielkiej. Przed rozpoczęciem liturgii ksiądz Adrian Łychacz został powitany staropolskim obyczajem chlebem i solą. Podkreślił, że nabożeństwo wschodnie składa się z takich samych części jak liturgia rzymskokatolicka, a więc liturgii słowa, eucharystycznej oraz komunii św., ale w tradycji greckokatolickiej występują dodatkowo śpiewy wschodnie. Podczas całej liturgii wielokrotnie powtarzał się paschalny poetycki śpiew liturgiczny: Chrystus zmartwychwstał i swoją śmiercią zwyciężył śmierć, a pozostającym w grobach darował życie. W liturgii wierni uczestniczą stojąc, lub siedząc – nie ma przyklękiwania. Komunia Święta podawana jest wiernym w postaci chleba umoczonego w winie, przy pomocy łyżeczki. Wielkosobotnią Liturgię uświetniła swym pięknym śpiewem Ukrainka Anastazja Makarenko.

Ostatnią częścią sobotniego nabożeństwa było poświęcenie pokarmów. Tutaj nie widać większej różnicy między obrządkami. Jedynie to, że Ukraińcy w koszyczkach obok pokarmów poświęcali także wino.

Na zakończenie uroczystości burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch w imieniu własnym oraz starosty kazimierskiego Jana Nowaka podziękował wszystkim obecnym, w szczególności ks. Adrianowi  i proboszczowi ks. Januszowi Mularzowi za przygotowanie i przeprowadzenie tej pięknej uroczystości. Odnosząc się do obecnej, dramatycznej sytuacji u wschodnich przyjaciół powiedział m.in.: „Nasza obecność w tej świątyni podczas wyjątkowego nabożeństwa jest świadectwem solidarności z Ukrainą i wszystkimi obywatelami tego kraju. Jest także głosem sprzeciwu dla tak brutalnych i bezprawnych kroków, jakich dokonała i cały czas dokonuje Rosja. W momencie naszego błagania, które dzisiaj podnieśliśmy do nieba, gdy bombardowane są ukraińskie miasta i wioski, gdy płonie Charków, Kijów, Mariupol, Sumy i wiele innych miejscowości, gdy bomby rozbijają domy, zabijają niewinnych cywilów, w tym dzieci, chcemy was zapewnić, drodzy przyjaciele, obywatele niepodległego państwa ukraińskiego, że w swoim błaganiu o pokój, nie jesteście sami”.

Burmistrz i starosta podziękowali też wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy udzielili schronienia i włączyli się w zbiórkę darów dla uchodźców.

Po Boskiej Liturgii uczestnicy udali się na Rynek, gdzie samorządy przygotowały dla gości gorący poczęstunek oraz słodkości. Ukraińcy częstowali także swoimi potrawami, a z estrady nagłośnionej przez Kazimierski Ośrodek Kultury młodzież ukraińska serwowała piosenki ludowe oraz patriotyczne.