Menu

Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Grudzień 13, 2021 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2021
Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia młodzież z powiatu kazimierskiego wzięła udział w 17. Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego – sztandarowej imprezie, zorganizowanej przez Kazimierski Ośrodek Kultury w partnerstwie z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. Patronat nad przeglądem objęły władze samorządowe: Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch, Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak oraz Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w Kielcach i Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej.

Ideą najstarszego w regionie świętokrzyskim projektu poświęconego legendarnemu bardowi „Solidarności”, jest propagowanie wśród młodego pokolenia twórczości Jacka Kaczmarskiego – poety, kompozytora i pieśniarza oraz upamiętnienie tragicznych wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku.

Od 2004 roku utwory barda rozbrzmiewały na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury. W tym roku, ze względu na remont ośrodka 17. edycja konkursu odbyła się w Świetlicy Środowiskowej dzięki uprzejmości Grety Dzikowskiej – dyrektorki Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – za co serdecznie dziękujemy.

Przegląd, mający charakter artystyczny oraz edukacyjny w zakresie recytacji, muzyki i wokalistyki, składał się z dwóch etapów: konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki.

Podczas oratorskich zmagań jury brało pod uwagę interpretację utworu, kulturę słowa, dykcję, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny a w konkursie piosenki dodatkowo intonację, aranżację i warunki głosowe. Oceny występów w wykonaniu uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich podjęły się nauczycielki języka polskiego: Krystyna Majewska – Szymańska i Jolanta Michałowska oraz nauczyciel muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zięblicach Zbigniew Janik i instruktor muzyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury Ireneusz Górski.

W poniedziałkowy poranek najpierw odbyły się eliminacje recytatorskie, w których interpretacją utworu „List do redakcji „Prawdy” z 13 grudnia 1981 roku” pierwsze miejsce wywalczył Miłosz Nawrot z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, przygotowany przez Agnieszkę Buczak.

Kolejne miejsca na podium zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu, przygotowani przez Agatę Prusek: drugie miejsce za recytację „Wigilii na Syberii” zdobyła Nikola Grelewicz, natomiast trzecie miejsce za prezentację wiersza „Zegar” zajął Franciszek Lipka.

Wyróżnienia otrzymały uczennice podstawówek: Aleksandra Kocel ze szkoły w Cieszkowach za wykonanie utworu „Dzień gniewu” (opiekun Beata Buła) oraz Aleksandra Styczeń z Wielgusa recytująca „Monte Cassino – wątpliwe” (opiekun Bernadeta Wiśniewska).

W konkursie recytatorskim utwory Jacka Kaczmarskiego deklamowali także uczniowie reprezentujący kazimierską „trójkę”, szkoły podstawowe w Kamieńczycach i w Krzczonowie.

W kolejnej odsłonie przeglądu słuchaliśmy prezentacji muzycznych wokalistek.

Główną nagrodę, przy akompaniamencie swojego kolegi Kacpra Sambóra, wyśpiewała Natalia Jaros z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. Uczennica, przygotowana przez Beatę Niebylicką, zachwyciła jurorów wykonaniem piosenki „Encore, jeszcze raz”.

Drugie miejsce – za interpretację utworu „Katyń” – zajęła Gabriela Popiel z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Opatowcu, która szlifuje swój talent pod kierunkiem Wiesława Tomala.

Trzecie miejsce – za wykonanie utworu „Miejcie nadzieję” – jury przyznało Kamili Kałuża ze Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach, którą przygotowała Urszula Góra.

Wyróżnienia otrzymały: Gabriela Żulichowska z kazimierskiego liceum, która na konkurs przygotowała utwór „Rozmowa” (opiekun Beata Niebylicka) oraz Anna Orchowicz z Wielgusa za utwór „Poczekalnia” (opiekun Grzegorz Krawczuk).

Zwieńczeniem 17. Przeglądu była uroczysta gala laureatów połączona z obchodami 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Gości – w tym radnych miejskich i powiatowych – powitał Czesław Kowalski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Okolicznościowe przemówienia, nawiązujące do okresu stanu wojennego wygłosili: burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak oraz Beata Stępień – przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Po części oficjalnej zwycięzcy i wyróżnieni w obu konkursach przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które laureatom wręczali hojni sponsorzy: burmistrz Adam Bodzioch, starosta Jan Nowak, a w imieniu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej Beata Stępień – przewodnicząca nauczycielskiej „Solidarności” w Kazimierzy Wielkiej.

Od organizatorów przeglądu były dyplomy z podziękowaniami i upominki dla jurorów, opiekunów artystów i fundatorów nagród. Laureaci zaprezentowali się w części artystycznej obchodów, upamiętniających tragiczne wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku. Młodzi artyści za wykonanie utworów poetyckich i piosenek Jacka Kaczmarskiego otrzymali gromkie brawa.