Menu

Odszedł kazimierski „Buchalter”

Listopad 18, 2021 - - AKTUALNOŚCI, 11. Listopad 2021
Odszedł kazimierski „Buchalter”

W czwartek, 18 listopada w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej odbyła się uroczystość pogrzebowa zmarłego w dniu 15 listopada, w wieku 81 lat, Zdzisława Kulisia. Mszę Św. celebrował ks. kanonik Janusz Mularz, proboszcz parafii. Zmarłego Ś. P. Zdzisława żegnała Rodzina, przedstawiciele kazimierskiego i proszowickiego samorządu, przyjaciele, znajomi. Wartę honorową przy trumnie pełniły poczty sztandarowe: Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, Koła Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej z Miechowa. Nad trumną Zmarłego głos zabierali:

– Andrzej Bienias – w imieniu wspomnianych stowarzyszeń AK oraz w imieniu kazimierskiej

biblioteki, której był długoletnim dyrektorem, współpracującym ze Zdzisławem, księgowym biblioteki (stąd Jego pseudonim „Buchalter”),

– Rafał Stokłosa – sekretarz MiG Kazimierza Wielka, który odczytał pożegnanie od burmistrza MiG Adama Bodziocha,

– Waldemar Bucki z Proszowic – prezes Stowarzyszenia Proszowickiego Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza „Zielononóżka”- w imieniu burmistrza GiM Proszowice Grzegorza Cichego oraz – obecnego na pogrzebie – starosty proszowickiego Grzegorza Pióro,

– Wiesław Rębacz – prezes kazimierskiego Koła Związku Emerytów i Rencistów.

Na cmentarzu, Zmarłego Zdzisława pożegnał zespół „Kazimierscy Seniorzy” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, który wykonał z towarzyszeniem akordeonu „Modlitwę” – wiersz napisany na krótko przed śmiercią przez Zmarłego.