Menu

40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Czerwiec 25, 2021 - - AKTUALNOŚCI, 06. Czerwiec 2021
40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

40 lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – obchody w Kole Nr 11 w Kazimierzy Wielkiej.

   W dniu 25 czerwca br. w restauracji „Bajka”w Kazimierzy Wielkiej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość 40-lecia ZŻWP. W uroczystości wzięli udział członkowie Koła byłych żołnierzy WP oraz gość honorowy p. Zbigniew Frączek -prezes i właściciel Rolmetu, jednocześnie członek wspierający Koła.

         Przy dźwiękach pieśni reprezentacyjnej WP – „Pierwszej Brygady” – poczet sztandarowy w składzie: mjr Andrzej Bawoł, st. chor. szt. Andrzej Graf i st. szer. Czesław Karbowniczek, wprowadzili sztandar Koła do sali, gdzie przebywali uczestnicy. Nadmienić należy, że sztandar – na wzór sztandarów jednostek wojskowych – nadany został Kołu przez Zarząd Główny ZŻWP w ubiegłym roku, w 100-rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r, w święto WP 15 sierpnia 2020 r. Głównym autorem tego zwycięstwa nad sowiecką Armią Czerwoną był ówczesny Naczelny Wódz WP Józef Piłsudski, którego imię nosi Koło w Kazimierzy Wielkiej.

           Pięknie prezentujący się biało-czerwony sztandar wręczył wtedy prezesowi Koła ppłk. dr. Tadeuszowi Podkowie, prezes honorowy Związku, gen. dyw. dr Kazimierz Puchała w asyście sekretarza generalnego, płk. Dypl. Henryka Budzyńskiego. Piękną homilię na mszy św. w kazimierskim kościele wygłosił wtedy kapelan Koła, ks. kan. Marian Fatyga.

           Prezes Koła przywitał uczestników spotkania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci trzech Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę: weteranów wojennych – por. Mieczysława Antosa – prezesa Koła BCh, por. Bolesława Pozłótkę – prezesa Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz członka Koła – Kol. Stefana Marca – wielkiego społecznika i dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Gospodarz uroczystości ppłk Tadeusz Podkowa w asyście kmdr. por. Wiesława Ertmana wręczył następnie medale 40-lecia Związku. Otrzymali je członkowie – założyciele Koła : kmdr por. Wiesław Ertman, kol. Krystyna Ertman ,Anna Podkowa oraz kol. Edmund Klimczyk. Podziękowania w formie dyplomów z okazji 40-lecia Związku otrzymało 13 osób.

        Po tych wyróżnieniach prezes Koła odczytał skrót referatu ZG Związku charakteryzujący działalność ZŻWP w czasie minionych 40-lat .Podkreślono, że Związek powstał 26 kwietnia 1981r na spotkaniu przewodniczących wojewódzkich komitetów założycielskich. Natomiast 13-14 czerwca 1981r odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Od tego czasu datowane jest założenie   Związku. Cieszył się on pełnym poparciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Odzwierciedlał wówczas Związek istniejącą wtedy rzeczywistość społeczno – polityczną w kraju. W 1990 r. członkowie Związku poparli i akceptowali zmianę polityczno – ustrojową. Poparli działania Solidarności i uczestniczyli 

w wyborach nowych demokratycznych władz państwa polskiego. Związek jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i posiada osobowość prawną. Od 2010 r. otrzymał nazwę Związek Żołnierzy WP. Posługując się dewizą „Zawsze wierni Ojczyźnie” Związek aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – politycznym, będąc zawsze po stronie demokracji, w obronie honoru i godności żołnierza polskiego, krzewienia w społeczeństwie wartości patriotyczno-obronnych.

          Na szczeblu Koła przejawia się to: we współpracy z Wielopoziomową Drużyną Harcerską ZHP „Żywioły” w Kazimierzy Wielkiej, młodzieżą klasy mundurowej LO w Odonowie, organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami emerytów PSPoż., Policji oraz władzami samorządowymi: burmistrzem, Rada Miejską oraz starostą i Radą Powiatu Kazimierskiego.

         Związek Koła z Ziemią Kazimierską uwieczniono po wsze czasy na sztandarze Koła,w napisach oraz herbach Kazimierzy Wielkiej i powiatu kazimierskiego. Nazwiska członków Komitetu Fundacji sztandaru, sponsorów, w tym członków Koła uwieczniono też na drzewcu sztandaru.

Na koniec wystąpienia prezes Koła przypomniał,że Koło ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej założone 23 lutego 2013 r. już zdążyło się pozytywnie zapisać w pamięci mieszkańców powiatu kazimierskiego uczestnicząc we wszystkich uroczystościach patriotycznych, państwowych i regionalnych oraz wielu inicjatywach społecznych.

         Na zakończenie uroczystości uczestnicy spożyli smaczny obiad, wspominając swoje lata spędzone w służbie dla kraju i społeczeństwa.