Menu

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej

Maj 3, 2021 - - AKTUALNOŚCI, 05. Maj 2021
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej

Kilka zdjęć ze złożenia kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki przez samorząd gminny. Biało-czerwoną wiązankę złożył burmistrz Adam Bodzioch w asyście viceburmistrza Łukasza Maderaka, przewodniczącego Rady Wacława Piwudzkiego, radnych: Iwony Latos, Jerzego Koziary, Lucjana Małka, Sebastiana Dziuli i Jacka Skopowskiego. Wartę przy pomniku Kościuszki pełniły harcerki z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły” działającej w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Wcześniej, o godz. 12-tej delegacja uczestniczyła w mszy św. za Ojczyznę  w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.