Menu

Otwarcie targowiska po rewitalizacji

Grudzień 14, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2020
Otwarcie targowiska po rewitalizacji

14 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie miejskiego targowiska, poddanego staraniem samorządu gminnego kompletnej rewitalizacji. W uroczystości otwarcia o godz. 9.00 uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech szczebli samorządowych. Samorząd wojewódzki reprezentował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, powiatowy – starosta kazimierski Jan Nowak oraz przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz, gminny – burmistrz miasta i gminy Adam Bodzioch, zastępca Łukasz Maderak i przewodniczący Rady Miejskiej Wacław Piwudzki wraz z radnymi. Obecny był proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. ks. kan. Janusz Mularz. W otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele wykonawcy inwestycji i mieszkańcy, którzy mogli przy okazji dokonać zakupów przedświątecznych. Po przecięciu przez VIP-ów białoczerwonej wstęgi głos zabierali samorządowcy, wyrażając uznanie dla władz miejskich za przeprowadzenie rewitalizacji i nadzieję na ponowne ożywienie handlu bezpośredniego na nowopowstałych stoiskach. Ksiądz kanonik Janusz Mularz, nie żałując święconej wody, pokropił wszystkie stoiska, błogosławiąc i życząc wszystkim uczestnikom zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Było też coś dla ciała – wiceburmistrz Łukasz Maderak częstował wszystkich świeżutkimi pączkami.