Menu

Obchody Święta Wojska Polskiego – sztandar dla Koła nr 11 ZŻWP

Sierpień 15, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 08. Sierpień 2020
Obchody Święta Wojska Polskiego – sztandar dla Koła nr 11 ZŻWP

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św., której przewodniczył powiatowy kapelan żołnierzy ks. kan. Marian Fatyga. Ksiądz kapelan wygłosił także piękną okolicznościową homilię.

Główna część uroczystości odbyła się na kazimierskim rynku. Zaproszonych gości oraz publiczność powitał prezes Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk dr Tadeusz Podkowa, który przypomniał motto przewodnie Koła zaczerpnięte od marszałka Józefa Piłsudskiego: „Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem.”

Na obchody, które odbyły się w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej przybyli zacni goście, m.in. starosta kazimierski Jan Nowak, burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, przewodniczący samorządu powiatowego Jerzy Bojanowicz i miejskiego Wacław Piwudzki, kapelan ks. kan. Marian Fatyga oraz goście mundurowi: gen. dywizji Franciszek Puchała, sekretarz generalny Zarządu Głównego ZŻWP płk Henryk Budzyński, przedstawiciele świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z prezesem płk Edwardem Wacnikiem, dowódca 16 bdp z Krakowa płk Piotr Ciapek, komendant powiatowy kazimierskiej policji insp. Jakub Kosiń, prezesi bliźniaczych żołnierskich kół z Buska – Zdroju i Sandomierza.

Prezes Koła nr 11 ppłk dr Tadeusz Podkowa przedstawił krótki rys historyczny wydarzeń sprzed 100 lat, w którym nawiązał do chlubnych tradycji oręża polskiego. Jego zdaniem Bitwa Warszawska jest największym zwycięstwem w historii naszego narodu. Bitwa, która rozpoczęła się 15 sierpnia 1920 r. była nie tylko zwycięską. Zadecydowała o zwycięstwie w wojnie z Rosją bolszewicką i na pamiątkę tej bitwy obchodzimy właśnie Święto Wojska Polskiego. Celem strategicznym dla bolszewików było pobicie Polski, utworzenie na terytorium okrojonej Polski sowieckiej Republiki Rad oraz przeniesienie rewolucji dalej, na Zachód Europy. W wyniku polskiego zwycięstwa ocalona została polska niepodległość, a także Europy. Bitwa ta określona została jako 18-ta, decydująca o losach świata. Była to przede wszystkim walka dwóch przeciwstawnych ideologii. Polskie zwycięstwo dało Polakom możliwość urządzenia sobie życia wg własnych koncepcji ustrojowych, a nie narzuconych z zewnątrz. Zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki genialnemu planowi przeciwuderzenia na tyły frontu Tuchaczewskiego – znad Wieprza – w kierunku na Warszawę. Natarcie 55. tysięcznego, doborowego korpusu polskiego było kierowane przez Naczelnego Wodza – zarazem Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego. Oprócz WP w zwycięstwie brał udział cały naród polski. Wszystkie warstwy społeczne oprócz komunistów były zjednoczone w jednym zbiorowym wysiłku. Ustały wszelkie spory polityczne. Podkreślić tu należy rolę chłopów polskich w zwycięskiej wojnie 1920 r. i ich przywódcy premiera Wincentego Witosa. Komuniści zostali internowani.

Co jest najważniejsze – wygraliśmy wojnę w 1920 r. z Rosją bolszewicką własnymi siłami. Nikt nam nie pomógł. Zachód Europy, zwłaszcza Wielka Brytania wręcz przeszkadzała. Jej premier kazał nam przyjąć upokarzające warunki sowieckiego pokoju. Piękna była jedynie postawa Węgrów. Wysłali nam na pomoc 30. tysięczny korpus jazdy Honwedów, którzy niestety nie dotarli, bowiem Czesi zamknęli im granicę. Przypomnijmy: Rosja bolszewicka – wtedy z 5. milionową armią – osiągnęła właśnie pełny sukces. Jej Armia Czerwona pobiła wojska Ententy: amerykańskie, francuskie, angielskie. Zniszczone zostały wojska własnej kontrrewolucji: Wrangla, Kołczaka, Denikina i innych. Wszystkie siły bolszewicy mogli więc skierować przeciwko Polsce. Nasze zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej było zatem bezdyskusyjne i pełne.

Podniosłym wydarzeniem kazimierskich obchodów było nadanie sztandaru dla Koła nr 11 ZŻWP. Inicjatywa ufundowania sztandaru wyszła od starosty Jana Nowaka, zaś koszt jego wykonania wzięli na siebie lokalni sponsorzy, m.in. Zbigniew Frączek – prezes i właściciel firmy „Rolmet” w Kazimierzy Wielkiej, jako główny fundator sztandaru. Sobotnią uroczystość uświetniła obecność pięciu pocztów sztandarowych oraz szóstka harcerzy z 28. Buskiej Drużyny Wielopoziomowej „Żywioły” z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Orkiestra dęta ze Skalbmierza pod batutą kapelmistrza Roberta Basiaka odegrała hymn państwowy, poczet flagowy wciągnął na maszt flagę narodową a przedstawiciel ZG ZŻWP odczytał akt nadania sztandaru. Następnie sponsorzy wbili gwoździe honorowe i pamiątkowe, po czym ks. kapelan poświęcił sztandar. Wręczenia sztandaru dokonali starosta Jan Nowak, gen. Franciszek Puchała i ppłk Tadeusz Podkowa, a następnie poczet przemaszerował ze sztandarem przez kazimierski rynek, prezentując go publiczności. Po części oficjalnej było też „coś dla ciała” czyli pachnąca, wojskowa grochówka dla wszystkich chętnych.

Zaproszeni goście udali się do restauracji „Bajka”, gdzie zasłużeni dla ZŻWP otrzymali z rąk generała i prezesa Koła krzyże Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.