Menu

Maseczki dla Szpitala i ZOZ-u od rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Stanisława Adamczaka

Kwiecień 23, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 04. Kwiecień 2020
Maseczki dla Szpitala i ZOZ-u od rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. Stanisława Adamczaka

Emerytowany, długoletni rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab., multidoctor honoris causa, Honorowy Obywatel  Kazimierzy Wielkiej – Stanisław Adamczak, przekazał Szpitalowi Powiatowemu oraz ZOZ-owi w Kazimierzy Wielkiej maseczki zakupione z Jego prywatnych funduszy.

Profesor zakupił 500 sztuk maseczek dla Powiatowego Szpitala w Kazimierzy Wielkiej oraz 400 sztuk dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Jak sam mówi ten skromny gest jest formą podziękowania za efektywną i przyjacielską współpracę z gminą i powiatem. – Sądzę, że maseczki będą pomocne zarówno chorym, jak i personelowi – powiedział profesor Stanisław Adamczak. Profesora, choć sam jest sandomierzaninem, łączą z Kazimierzą Wielką wieloletnie więzy. Podczas ośmioletniego rektorowania Politechnice Świętokrzyskiej, bywał w naszym mieście kilkakrotnie z racji plenerów i praktyk studentów Jego uczelni. Przyjaźnił się ze zmarłą 3 lata temu wybitną polonistką w kazimierskim LO – śp. Emilią Molską, także Honorową Obywatelką Kazimierzy Wielkiej. Podczas przekazywania maseczek profesor powiedział, że w życiu są pewne jedynie dwie prawdy: że się umrze i że żadnego dorobku na tamten świat się nie zabierze. Tymi pewnikami kieruje się w swym życiu, stąd m. in. Jego działalność charytatywna.

W przekazaniu maseczek brali udział przedstawiciele starostwa powiatowego i gminy: starosta Jan Nowak, burmistrz Adam Bodzioch, zastępca burmistrza Łukasz Maderak oraz przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz. Obecna była również dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej – Janina Dobaj. Włodarze powiatu i miasta oraz dyrektorka ZOZ-u dziękowali serdecznie za ten miły gest i wizytę zacnego Gościa w tych trudnych czasach w naszym mieście.