Menu

Trwają prace budowlane przy basenie mineralnym i odwiercie chłonnym

Marzec 24, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 03. Marzec 2020
Trwają prace budowlane przy basenie mineralnym i odwiercie chłonnym

Od II dekady lutego br. trwają intensywne prace przy budowie basenu mineralnego obok krytej pływalni „Wodny Raj”, które realizuje firma SG Bud z Kielc. Jest to finalizacja projektu, będącego w założeniach zalążkiem przyszłego uzdrowiska na bazie wód termalnych i leczniczych z odwiertu GT-1 w Cudzynowicach, oddanego do użytku w 2015 roku. Będzie to odkryty basen mineralny o wymiarach 10 x 18 metrów, a więc o łącznej powierzchni 180 m² i głębokości 1,3 m, z przyległymi plażami na wypoczynek. Basen będzie miał właściwości lecznicze i będzie to jedyny tego typu obiekt w Polsce, dostępny przez okrągły rok. Koszt tego projektu, to 6,2 mln. zł. Drugi, równolegle powiązany z tym projekt o wartości 12 mln. zł. ma za zadanie doprowadzenie wody z odwiertu do basenu mineralnego rurociągiem o długości ok. 3 km, wykonanie odwiertu chłonnego do wtłaczania wykorzystanych wód termalnych oraz wybudowanie kotłowni termalnej.

Zakres projektu obejmuje:
~ zmodernizowanie odwiertu GT-1 w Cudzynowicach celem uzyskania zwiększonej    wydajności wody o temp. ok. 29° C – do 80 m³/h,
~ wykonanie odwiertu chłonnego GT-2 przy ul. Kościuszki, o głębokości ok. 750 m – wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
~ wykonanie rurociągu tłocznego łączącego odwierty GT-1 w Cudzynowicach i GT-2 w Kazimierzy Wielkiej (odwiert chłonny), wraz z pompami tłocznymi,
~ zmodernizowanie kotłowni w Cudzynowicach zasilającej obiekty Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych,
~ modernizacja kotłowni węglowej zasilającej budynki Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych (dom dziecka) i Kazimierskiego Ośrodka Sportowego (basen),
~ przekształcenie w rezerwowe źródło ciepła kotłowni olejowej zasilającej obecnie Halę Sportową KOS,
~ wykonanie niezbędnych przyłączy z rur preizolowanych do w/w obiektów,
~ zamontowanie na dachach w/w budynków paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy szczytowej ok. 160 kWp. Energia z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana będzie do napędu pomp ciepła i pomp tłocznych.

Dodać należy, że dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85 % wartości inwestycji. Pozostałe 15 % ponoszą po połowie samorządy gminny i powiatowy.

W ostatnich dniach Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „Dalbis” z Tarnowskich Gór – wykonawca odwiertu chłonnego – przystąpiło do przygotowania terenu pod odwiert, który zlokalizowany będzie przy ul. Kościuszki, nieopodal basenu mineralnego. Teren budowy odwiedzili włodarze Powiatu Kazimierskiego – starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki, urzedujący członek Zarządu Zbigniew Jakubas, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz oraz wiceprzewodniczący Marek Augustyn.

Postęp prac budowlanych na obu frontach ilustrują poniższe zdjęcia.