Menu

Lutowa sesja Rady Powiatu Kazimierskiego

Luty 25, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 02. Luty 2020
Lutowa sesja Rady Powiatu Kazimierskiego

W poniedziałek, 24 lutego w sali konferencyjnej w dawnej bursie odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W sesji uczestniczyła gościnnie szefowa kazimierskich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego, Halina Opilska.

Jednym z głównych punktów sesji była informacja dyrektora PZEAS Wojciecha Kałata o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych Powiatu Kazimierskiego. Z przedstawionych przezeń materiałów wynika, że wynagrodzenia nauczycieli kazimierskich nie odbiegają od średnich krajowych.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Tadeusz Knopek obszernie omówił skargi i petycje, jakie napłynęły ostatnio do Rady Powiatu. Dotyczyły one m. in. niepłatnych miejsc parkingowych przy obiektach użyteczności publicznej, przystosowania niektórych obiektów – m. in. budynku Starostwa – pod kątem osób niepełnosprawnych oraz intronizacji Chrystusa na króla Polski. Starosta Jan Nowak ustosunkował się do skarg i petycji. W sprawie ułatwień dla osób niepełnosprawnych rozważane jest utworzenie na parterze dawnej bursy punktu obsługi, gdzie w przystosowanym dla niepełnosprawnych pomieszczeniu dyżurujący pracownik załatwiał by w jednym miejscu wszelkie sprawy będące w gestii starostwa.

Rada podjęła także uchwały o zmianie budżetu na 2020 rok i wieloletniej prognozy na lata 2020 – 2032.