Menu

Kwalifikacja wojskowa 2020 w powiecie kazimierskim

Luty 3, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 02. Luty 2020
Kwalifikacja wojskowa 2020 w powiecie kazimierskim

W dniu 3 lutego 2020 r. w Kazimierskim Ośrodku Sportowym – na krytej pływalni przy ul. Kościuszki 13 rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska  oceniająca zdolność poborowych do czynnej służby wojskowej pracować będzie do dnia 11 lutego 2020 r. Przewodniczącym Komisji jest Kazimierz Pietrzyk – emerytowany lekarz, sekretarzem Barbara Zając, zaś przedstawicielem WKU Busko jest por. Tomasz Olszewski. Personel medyczny reprezentuje Wioletta Lamberska. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2001 r.;

– mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii     zdolności do czynnej służby wojskowej;

–  kobiety urodzone w latach 1996-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby  wojskowej

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Przed Komisją stanie 137 młodych mężczyzn z rocznika 2001 oraz 45 z roczników 1996-2000. Przez pierwsze trzy dni przed Komisją stawać będą młodzieńcy z gminy Kazimierza Wielka, kolejne 2 dni ze Skalbmierza, potem z Bejsc, Czarnocina i Opatowca – po 1 dniu.

Dzień 11 lutego przewidziany jest dla płci pięknej – przed komisją stanie 5 dziewcząt. Na inauguracji kwalifikacji obecni byli: starosta Jan Nowak, burmistrz Adam Bodzioch i szef WKU Busko – ppłk Tomasz Kokociński. Starosta Nowak i burmistrz Bodzioch poddali się badaniu ciśnienia krwi – wynik obydwu włodarzy był niemal „książkowy”. Gdyby nie przedział wiekowy – mogliby bez problemu startować „w kamasze”.