Menu

27 stycznia – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Styczeń 27, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 01. Styczeń 2020
27 stycznia – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

W związku z przypadającym w dniu 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy spotkali się w Klubie Pracy przy kawie, by uczcić swe święto, obchodzone w III Rzeczypospolitej już po raz dziewiąty. W uroczystości uczestniczył starosta kazimierski Jan Nowak oraz przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Jerzy Bojanowicz.                                            Na wstępie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edward Kulpa przypomniał historię publicznych służb zatrudnienia na przestrzeni wieku, bowiem  służby powołane zostały dokładnie 101 lat temu, 27.01.1919 roku. Wówczas Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski wraz z premierem Ignacym Paderewskim i ministrem Jerzym Iwanowskim ogłosili Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad uchodźcami (DzPPP Nr 11 z 1919 roku).

Dwa lata później Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 r. w art. 102 ustanawiała prawo każdego obywatela do opieki państwa nad jego pracą, a w przypadku jej braku – prawo do zasiłku. Po II wojnie światowej rynkiem pracy zajmowały się Wydziały Zatrudnienia w Urzędach Wojewódzkich, Powiatowych oraz Miast i Gmin. W III Rzeczypospolitej, w 1989 roku Sejm uchwalił ustawę o zatrudnieniu, przywracającą publiczne służby zatrudnienia. Utworzone zostały Wojewódzkie i Rejonowe Biura Pracy. Po kolejnych modyfikacjach w 1991 i 1994 roku, a później w 2004 w związku z wejściem do Unii Europejskiej, uchwalono ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dostosowana do uwarunkowań Komisji Europejskiej obowiązuje do dziś. Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia datuje swoją obecność od 2012 roku.

Z kolei dyrektor Kulpa odczytał list od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maciąg, w którym podsumowała ona dość szczególną sytuację, w jakiej  obecnie znajduje się rynek pracy. Podziękowała pracownikom za zaangażowanie i życzyła, by ich praca przynosiła im jak najwięcej satysfakcji. Gratulacje i podziękowania złożyli też włodarze powiatu, a starosta Jan Nowak wręczył dyrektorowi dyplom wraz z nagrodą pieniężną. Nagrody otrzymali również z rąk dyrektora pracownicy PUP.