Menu

Stypendyści premiera w Starostwie Powiatowym

Styczeń 27, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 01. Styczeń 2020
Stypendyści premiera w Starostwie Powiatowym

W poniedziałek, 27 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej  odbyło się spotkanie włodarzy Powiatu Kazimierskiego: starosty Jana Nowaka, wicestarosty Michała Buckiego i przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierskiego Jerzego Bojanowicza oraz dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Wojciecha Kałata, z beneficjentami stypendiów przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów – uczniami szkół średnich z powiatu kazimierskiego. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów na rok szkolny 2019/2020, podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył młodzieży starosta Jan Nowak. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, w których pobierają naukę stypendyści.

Dyplomy otrzymali:

– Sara Kurpiewska z Niepubl. Technikum w Kazimierzy Wielkiej Z.D.Z. Kielce,

– Julia Joanna Stalmach z Technikum im. W. Grabskiego w Z.S.Z. w Odonowie,

– Tomasz Stojowski z L.O. im. M. Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej,

– Kamila Witek z Technikum w Z.S.R. w Cudzynowicach,

– Krzysztof Mieczysław Zbojak z Technikum w Z.S.Z. w Skalbmierzu.

Stypendia wynoszą 300 zł miesięcznie za 10 m-cy nauki i przekazywane są na konto beneficjentów w dwóch ratach: IX-XII.2019 i I-VI.2020 r. Starosta Jan Nowak życzył młodzieży, by dotychczasowe, bardzo dobre wyniki w nauce przełożyły się w przyszłości także na egzaminy maturalne i pozwoliły podjąć studia w wymarzonych kierunkach. Wręczył też uczniom symboliczne upominki i gadżety. Życzenia złożył również dyrektor PZEAS Wojciech Kałat.