Menu

Dewizowa ( i nie tylko) pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Styczeń 20, 2020 - - AKTUALNOŚCI, 01. Styczeń 2020
Dewizowa ( i nie tylko) pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

W środę, 15 stycznia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się uroczyste przekazanie tejże placówce czeku na 3000 $ od Klubu Przyjaciół Bejsc i Okolic z Chicago. W imieniu darczyńców czek przekazał na ręce dyrektora placówki Jacka Sambóra, inicjator darowizny, wójt Gminy Bejsce Edward Krupa, który jest w bliskim kontakcie z działaczami Klubu z Chicago. Klub organizuje wiele imprez kulturalnych, połączonych ze zbiórką na cele charytatywne. Tak też było w listopadzie ub. roku, kiedy to członkowie Klubu podczas Balu Andrzejkowego zebrali 3.000 $ i postanowili przekazać tę kwotę dla RPOT na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Przekazanie czeku odbyło się w obecności starosty Jana Nowaka.

Przypomnijmy, że Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej mieści się w dawnej Szkole nr 2 i jest jedną z siedmiu tego typu ośrodków w Polsce. Oddana została do użytku 1 marca 2016 roku, po generalnym remoncie budynku i adaptacji do użytku dla niepełnosprawnych podopiecznych z domów dziecka. Adaptacja obiektu zainicjowana była przez Starostwo Powiatowe, a koszt remontu i adaptacji wynoszący 2,5 mln złotych, w 80 % pokryty został z budżetu państwa i w 20% Powiatu Kazimierskiego. Remont budynku obejmował odwodnienie dewastowanego przez lata budynku, wymianę elewacji, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, a także zagospodarowanie 0,5 ha działki na bezpieczny plac zabaw, małą architekturę, parking, drogę pożarową i ogrodzenie obiektu.

Pierwsi wychowankowie przyjechali do kazimierskiej placówki 6 kwietnia 2016 r.  RPOT jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Głównym celem działalności RPOT jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji, specjalistycznej opieki oraz innych niezbędnych działań terapeutycznych, na prowadzeniu zintegrowanych działań opiekuńczych, wychowawczych, diagnostyczno-terapeutycznych. Placówka obsługuje południowo-wschodnią i częściowo centralną część Polski. Może zapewnić opiekę dla 30. młodych wychowanków. Budynek główny ma ok. 1000 m² powierzchni użytkowej, a na czterech jego kondygnacjach znajdują się 73 pomieszczenia. Gabinety terapeutyczne – hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii – oraz kuchnia, jadalnia i świetlica zlokalizowane zostały na parterze. Kondygnacje połączone są nowoczesną windą, w kabinie której mieści się swobodnie duże łóżko z pacjentem.

Starostwo podjęło się też zadania wyposażenia placówki  w specjalistyczny samochód. 11 października 2017 r. starosta Jan Nowak wręczył dyrektorowi RPOT kluczyki do samochodu, zakupionego przez starostwo wspólnie z PFRON-em. Opel Vivaro BI Turbo ma 9 miejsc i możliwość zamontowania i zabezpieczenia wózka do przewozu osób niepełnosprawnych. Służy do przewozu młodych pacjentów na badania specjalistyczne do Krakowa, czy Buska Zdroju, przewozi też ich do szkoły, itp.

Pomoc dla RPOT zadeklarowała również Fundacja Alicia’s World, która podjęła się  w tym roku ambitnego celu uzbierania 5.000 € na boisko i siłownię zewnętrzną dla dzieci z Regionalnej Placówki OpiekuńczoTerapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Dzieci znajdujące się w placówce mają zaburzenia zarówno motoryczne jak i neurologiczne, tak więc korzystanie z publicznych placów zabaw czy boisk jest utrudnione. Własna przestrzeń z różnymi sprzętami do aktywności fizycznej i zabawy, zwiększy dostępność do aktywności ruchowej oraz swobodę korzystania.