Menu

Sesja budżetowa w Powiecie

Grudzień 27, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2019
Sesja budżetowa w Powiecie

W dniu 27 grudnia w Starostwie Powiatowym odbyła się sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Sprawozdania z działalności za 2019 rok złożyli: prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Robert Pleszyński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edward Kulpa, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Pytel.

Najważniejszym punktem piątkowej sesji było uchwalenie budżetu na rok 2020, wg którego będą realizowane wszystkie zadania Powiatu. Starosta Jan Nowak przedstawiając założenia planu finansowego podkreślił, ze jest to budżet rekordowy, bowiem sięgający blisko 80 mln zł, a więc dwukrotnie wyższy od możliwości własnych Powiatu. – Duża część budżetu po stronie dochodów, to środki zewnętrzne, w większości unijne. Pozwolą one finalizować zadania, o których mówi się od lat. Dotąd zadania były w sferze planowania i projektowania, obecnie nadchodzi czas ich realizacji. Udział środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku wynosi w budżecie ok. 33 %, tj 27 mln złotych, a więc nieomal tyle, ile wynosił nie tak dawno cały budżet Powiatu! – mówił starosta.

– Pierwsze zadanie stojące przed Powiatem, to budowa basenu termalno-siarkowego. Będziemy je realizować wspólnie z samorządem Gminy Kazimierza Wielka. Łączna wartość dwóch projektów unijnych powiązanych z basenem – to blisko 20 mln złotych, przy dofinansowaniu 85% ze środków unijnych. Inwestycja wymagała czteroletnich przygotowań i starań. Całe zadanie będzie składać się z następujących elementów: niecka basenowa – łączny koszt 6,2 mln złotych, która będzie budowana przy istniejącej już krytej pływalni. Będzie to odkryty basen mineralny o wymiarach 10 x 18 metrów, a więc o łącznej powierzchni 180 m² i głębokości 1,3 m, z przyległymi plażami na wypoczynek. Basen będzie miał właściwości lecznicze, z dominacją związków siarki. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Pragnę tu bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego, a szczególnie Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu za przychylność, zrozumienie i dodatkowe dofinansowanie tego zadania o kwotę blisko 1,5 mln złotych. Umowa o dodatkowe dofinansowanie została podpisana w Kielcach 20 grudnia 2019 r. i dzięki temu umowa z wykonawcą basenu zostanie zawarta w pierwszych dniach stycznia 2020 roku. Pozostałe elementy tego zadania to: rurociąg o długości około 3 kilometrów z Cudzynowic – pod krytą pływalnię w Kazimierzy Wielkiej, odwiert chłonny oraz kotłownia termalna. Rurociąg i odwiert mają wykonaną dokumentację i są po przetargach. Łączny koszt tych trzech obiektów to ok. 12 mln złotych. To bardzo trudny i w wielu elementach nowatorski projekt. Oddanie do użytku odkrytego basenu mineralnego planujemy na koniec 2020 roku. Te działania to element jednego głównego planu, który nazywa się Kazimierza Wielka – Zdrój, w ramach trójkątu Busko – Solec – Kazimierza Wielka. Obok tego, najważniejszym naszym zadaniem jest stworzenie warunków dla inwestorów pod budowę uzdrowiska, które jest planowane na obszarze 100 ha przy istniejącym zbiorniku retencyjnym, a przełomowym w tym zakresie stała się decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zwolnieniu znaczącej części obszaru z nadzoru konserwatorskiego. Był to element kilkuletnich starań powiatu, łącznie z przeprowadzonymi na tym obszarze różnorodnymi badaniami. Ze względu na skalę, ilość i wartość wykopalisk oraz unikalnych odkryć (szczególnie megalitycznych grobowców sprzed 5 tys. lat) myślę, że w przyszłości należy rozważyć budowę na tym terenie skansenu, w którym moglibyśmy odtworzyć życie i obyczaje miejscowych osadników sprzed kilku tysięcy lat. – powiedział starosta. – Po decyzji Konserwatora nie ma przeszkód, aby samorząd gminny uchwalił „Plan zagospodarowania przestrzennego”, w którym uwzględniona zostanie lokalizacja uzdrowiska. Ale wtedy rysuje się przed nami nowe zadanie – to urbanistyczne i infrastrukturalne uzbrojenie tego terenu (drogi, chodniki, kanalizacja, wodociąg, energia elektryczna itp.), a tego nie udźwignie żaden samorząd i jedyny kierunek to środki unijne. Liczymy, że końcowym efektem naszych starań i działań będzie napływ inwestorów z kapitałem pozwalającym na budowę sanatoriów. Jest to ogromna szansa dla naszego powiatu, dla naszego regionu, dla naszej małej ojczyzny.

Odnosząc się do tematu ścieżki rowerowej, która jest w trakcie realizacji i stanowić będzie dodatowy element prorozwojowy dla uzdrowiska, starosta powiedział: – Bardzo się cieszę, że po wielu staraniach i długim czasie przygotowań, rozpoczęliśmy wspólnie z samorządami gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec i Wiślica budowę ścieżki rowerowej. Koszt inwestycji to 10 mln złotych. Jest to pierwszy,36. kilometrowy etap budowy szlaku rowerowego łączącego Kraków z Wiślicą. Liczymy, że w 2020 roku rozpocznie się budowa drugiego etapu – po stronie województwa małopolskiego. Ścieżka budowana jest w większości na miejscu torowiska dawnej kolejki wąskotorowej, z dala od ruchliwych dróg, o bardzo atrakcyjnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Przyczyni się ona do rozwoju turystyki rowerowej i nie ukrywamy, że liczymy na napływ turystów z Krakowa.

– Budżet na 2020 rok jest zbilansowany, bez deficytu budżetowego – dodał starosta. Rada Powiatu przyjęła budżet jednogłośnie. Starosta podziękował wszystkim radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu.