Menu

Zabytkowa kapliczka z 1550 roku wróciła po renowacji na swoje miejsce

Grudzień 24, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2019
Zabytkowa kapliczka z 1550 roku wróciła po renowacji na swoje miejsce

Datowana na rok 1550, zabytkowa kapliczka w Chruszczynie Wielkiej powróciła po renowacji na swoje stałe miejsce. Zdjęcia z lewej strony wykonane zostały w latach 2014 – 2015 przed renowacją. Po prawej stronie – fotki wykonane 10 grudnia 2019 roku. Poniżej zapowiadana krótka historia kapliczki.

Kapliczka w Chruszczynie Wielkiej położona jest na terenie parafii Gorzków w diecezji kieleckiej. Administracyjnie wieś Chruszczyna Wielka jest sołectwem w gminie Kazimierza Wielka, powiat kazimierski.
Kapliczka istnieje – jak pokazuje data – od roku 1550. Usytuowano ją na rozstaju wiejskich dróg w centralnym punkcie wsi Chruszczyna Wielka. Główna droga stanowiła wówczas prawdopodobnie część tzw. Szlaku Jagiellońskiego z Krakowa do Wilna, co zostało usankcjonowane w ostatnich latach poprzez wpis Chruszczyny do Szlaku Jagiellońskiego. Odbywają się tu obecnie regionalne imprezy o charakterze historycznym. Według legendy – bo nie znane są historyczne zapisy na ten temat – w miejscu lokalizacji kapliczki znaleziono niegdyś znaczne skarby. Niewykluczone, że przez Chruszczynę Wielką wędrowały przed laty orszaki królewskie. Kapliczka posadowiona jest na okrągłym postumencie o wysokości ok. 2 mb.  Główna część kapliczki, to cztery filarki zwieńczone daszkiem i krzyżem, sygnowane datą 1550 r. i symbolami religijnymi. Wewnątrz kapliczki znajduje się figurka Św. Jana. Niektóre źródła podają, że chodzi o Jana Ewangelistę; wg legendy – na Chruszczynę spogląda od wieków Jan Chrzciciel.