Menu

Poświęcenie nowego sztandaru Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

Październik 19, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 10. Październik 2019
Poświęcenie nowego sztandaru Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

W sobotę 19 października, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego miało miejsce poświęcenie nowego sztandaru Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej. Koncelebrze przewodniczył  i homilię wygłosił Duszpasterz Krajowy Rzemiosła Polskiego ks. kan. Krzysztof Rusiecki. Obecne były delegacje zaprzyjaźnionych cechów świętokrzyskich ze sztandarami oraz lokalni włodarze: starosta Jan Nowak i burmistrz Adam Bodzioch. Kapelana rzemieślników wspomagali księża z parafii PKŚw.- ks. proboszcz Janusz Mularz i wikariusz ks. Marian Pozierak. Nowy sztandar zastąpił dotychczasowy, zabytkowy, udekorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”, a  ufundowany w  1932 roku dla ówczesnego Cechu Rzemieślników Chrześcijan w Kazimierzy Wielkiej.

Odrobina historii: Cech Rzemieślników Chrześcijan powołany został w roku 1932. Ufundowany wówczas sztandar przetrwał szczęśliwie zawieruchę wojenną dzięki rodzinie pp. Rusieckich, którzy zabezpieczyli go i na czas wojny ukryli w kościele.

Po reaktywacji Cechu, który przyjął nazwę Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców, sztandar „wrócił do swoich” i wielokrotnie uczestniczył w ważnych cechowych wydarzeniach oraz podczas uroczystości państwowych. Najważniejszym wydarzeniem w historii „nowego” Cechu była decyzja o budowie Domu Rzemiosła. Na pozyskanej na ten cel z Gminy działce, położonej w centrum Kazimierzy Wielkiej, 18 lipca 2004 r. wmurowano akt erekcyjny pod przyszły obiekt. I mimo, że niewiele osób wierzyło w powodzenie tej decyzji, na przekór malkontentom, kazimierscy rzemieślnicy równo sześć lat po wmurowaniu aktu erekcyjnego, uroczyście otworzyli w 2010 roku Dom Rzemiosła na kazimierskim rynku.

Podczas uroczystości poświęcenia sztandaru zaproszeni goście podkreślali olbrzymi wkład kazimierskich rzemieślników w powstanie Domu Rzemiosła, który pięknieje z dnia na dzień. Duża zasługa w tym Zarządu Cechu w składzie: Starszy Cechu Tadeusz Piotrowski, zastępcy – Teresa Ochenduszka i Krzysztof Mucha oraz Honorowego Starszego Cechu – kawalera „Szabli Kilińskiego” – Krzysztofa Olszyckiego.