Menu

Pożegnalna uroczystość na sesji Rady Powiatu 28.08.2019

Sierpień 29, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 08. Sierpień 2019
Pożegnalna uroczystość na sesji Rady Powiatu 28.08.2019

W środę, 28 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Tematem sesji było m. in. przyjęcie sprawozdania z działań na terenie nadzorów wodnych powiatu kazimierskiego,  zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenie zadań i wysokości środków z PFRON i sprawy bieżące.

Poza proponowanym porządkiem obrad miało miejsce uroczyste pożegnanie przechodzących na emeryturę szefów dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu: dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Jolanty Trzepatowskiej i prezesa Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Stefana Marca.

Starosta Jan Nowak zwracając się do dyrektor Jolanty Trzepatowskiej podkreślił, że decyzję o przejściu na emeryturę podjęła sama. Przypomniał jej 37-letnią karierę zawodową, w tym 24 ostatnie lata dyrektorowania w Poradni. Jest osobą kompetentną, doskonale radzi sobie z problemami wychowawczymi tzw. „trudnej młodzieży”, diagnozowaniem i  sposobami rozwiązywania problemów. Mimo skromnego personelu i ogromu zadań stojących przed placówką, Poradnia jest wysoko oceniana przez struktury wojewódzkie, czego dowodem jest powierzanie rozwiązywania trudniejszych zadań o zasięgu wojewódzkim właśnie placówce kazimierskiej. Starosta zacytował św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz czym dzieli się z innymi”. Następnie starosta wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Jerzym Bojanowiczem i jego zastępcą Markiem Augustynem wręczyli Jolancie Trzepatowskiej bukiet kwiatów, pamiątkowy grawerton i złożyli życzenia dalszej, owocnej współpracy i realizacji osobistych marzeń.

Z kolei starosta przedstawił sylwetkę odchodzącego na emeryturę prezesa Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, Stefana Marca. – Geodeta z wykształcenia, działacz społeczny z zamiłowania do sportu, hodowca – honorowy członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, organizator szeregu imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym. – Funkcję prezesa KOS pełnił od 2003 roku, teraz odchodzi po 46 latach pracy na emeryturę, ale wierzę głęboko, że jako urodzony społecznik będzie jeszcze długo w pobliżu nas – podsumował starosta. Prezes KOS otrzymał także grawerton i kwiaty.

Dziękując, Stefan Marzec wspomniał pokrótce swą drogę zawodową, skupiając się głównie na sporcie. Za największy swój sukces uważa powstanie klubu tenisa stołowego Rafaello, występującego w I lidze, dwukrotnego zdobywcę Pucharu Polski i zwycięzcę eliminacji Pucharu Europy ETTU zorganizowanych w hali KOS z udziałem drużyn z Izraela, Grecji i Portugalii. Klub rozsławił Kazimierzę w Europie i zapisał się złotymi zgłoskami w historii miasta.

– Nie spocznę na laurach, będę nadal działał społecznie. Cieszę się, że schedę po mnie obejmuje inny pasjonat sportu, mój zastępca Robert Pleszyński – zakończył Stefan Marzec.