Menu

Święto Wojska Polskiego w Kole nr 11 ZŻWP 23.08.2019

Sierpień 23, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 08. Sierpień 2019
Święto Wojska Polskiego w Kole nr 11 ZŻWP 23.08.2019

23 sierpnia b.r. Koło nr 11 Związku Żołnierzy WP w Kazimierzy Wielkiej obchodziło uroczyście Święto WP. O godz. 13.00 członkowie Koła w mundurach galowych złożyli biało – czerwoną wiązankę kwiatów pod popiersiem trzykrotnego premiera chłopskiego, Wincentego WITOSA. Kwiaty składali: ppłk Tadeusz PODKOWA, kmdr por. Wiesław ERTMAN, st. chor. szt. Andrzej GRAF, st. szer. Czesław KARBOWNICZEK oraz przedstawiciel UMiG Henryk CHAŁUDA. Zasługi premiera Witosa znakomicie przedstawił kol. Andrzej BIENIAS – członek Zarządu Koła nr 11. Po raz pierwszy w naszej uroczystości udział wzięli harcerze z drużyny harcerskiej działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury. Pełnili oni wartę honorową przy pomniku.

Potem uroczystość przeniesiono do restauracji „Bajka” w Kazimierzy Wielkiej. OD godz. 14.00 do 15.30 odbyło się zebranie ogólne Koła. Omówiono na nim bieżącą działalność Koła. O godz. 16.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości i członków Koła. Prezes Koła nr 11 ppłk Tadeusz PODKOWA przywitał dostojnych gości, sympatyków Koła i wojska. Uroczystość zaszczycili m. in.: Jerzy BOJANOWICZ – przew. Rady Powiatu, kapelan Koła ks.  Marian FATYGA ,Stefan MARZEC – dyr.KOS, insp. Piotr WRZEŚNIEWSKI – komendant Policji, kpt. Marcin ŻAREK – z-ca komendantaPSP, Marian STOCZKIEWICZ – prezes Stow. Emerytów PSP, Zbigniew FRĄCZEK – właściciel i prezes firmy ROLMET, kpt. Strzelca k-t okręgu Południe Sylwester SZMIT, podharcmistrz Ireneusz GÓRSKI, Zdzisław PILARSKI – regionalny fotoreporter.

Ppłk PODKOWA w swoim wystąpieniu krytycznie odniósł się do artykułu na temat Bitwy Warszawskiej zamieszczonego na jednym z portali społecznościowych. Polemizując z artykułem przedstawił prawdziwą wersję ówczesnych wydarzeń.

Po wystąpieniu ppłk. Tadeusza PODKOWY nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia z utworzoną przy KOK drużyną harcerską. Harcerzy reprezentował podharcmistrz Ireneusz Górski, Koło nr 11 ppłk Tadeusz PODKOWA. Następnie sekretarz Koła kmdr por. Wiesław ERTMAN odczytał okolicznościową uchwałę ZG ZŻWP o nadaniu wyróżnień związkowych.

Wyróżnieni zostali brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku: ks. kapelan Marian FATYGA, st. kpr. Zbigniew FRĄCZEK, st. szer. Edmund KLIMCZYK. Po dekoracji uczestnicy uroczystości stanęli do wspólnego zdjęcia. Na zakończenie części oficjalnej ks. kapelan Koła nr 11 odmówił okolicznościową modlitwę za żołnierzy polskich poległych w wojnie z Rosją bolszewicką w latach 1919-1920. Z kolei zabrali głos zaproszeni goście: Jerzy BOJANOWICZ, insp. Piotr WRZEŚNIEWSKI, Marian STOCZKIEWICZ. Złożyli oni życzenia byłym żołnierzom WP. Po części oficjalnej uroczystości uczestnicy zjedli pyszny obiad i przez długi czas dzielili się wspomnieniami z lat służby oraz pracy cywilnej.