Menu

Spotkanie informacyjne w kazimierskim Starostwie n/t obwodnicy

Lipiec 2, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 07. Lipiec 2019
Spotkanie informacyjne w kazimierskim Starostwie n/t obwodnicy

We wtorek 25 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej,
z udziałem inwestora tego zadania – dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damiana Urbanowskiego. Kazimierskie samorządy reprezentowali: Starosta Kazimierski Jan Nowak, z-ca Michał Bucki, burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, z-ca Łukasz Maderak, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego Jerzy Bojanowicz, radni powiatowi i miejscy.

Idea budowy obwodnicy datuje się na rok 2010, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego z połowy lat 60. tych ub. wieku. Trasa obwodnicy zaprojektowana została zgodnie z założeniami tego Planu. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 100 osób pokazało, że budowa obwodnicy cieszy się gremialnym poparciem, z wyjątkiem kilku – kilkunastu osób mających poczucie krzywdy i nie będących przeciwnikami samej budowy, lecz przebiegu trasy obwodnicy.

– Zmiana koncepcji przebiegu trasy nie jest praktycznie możliwa, gdyż musimy się poruszać wyłącznie w warunkach określonych przez operat środowiskowy. Aktualnie oczekujemy na decyzję wojewody – tzw. ZRID, który spodziewany jest na początku lipca i który pozwoli na niezwłoczne rozpoczęcie prac przewidzianych dokumentacją – mówi Starosta Jan Nowak.

Przypomnijmy, że projekt obwodnicy opracowany został 2 lata temu, w lipcu 2017 r. na wartość blisko 40 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji nastąpić miało w 2020 roku, co – na skutek w/w opóźnień – nie jest możliwe do zrealizowania.

– Dziś musimy zmobilizować się i pomóc, a nie przeszkadzać, gdyż jest to projekt rozwojowy dla Kazimierzy Wielkiej, dla nas, dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń – mówi Starosta.

Obwodnica znacznie odciąży ciasne, kazimierskie ulice, kierując ruch tranzytowy poza miasto. Równocześnie stworzy warunki do rozwoju na obrzeżach Kazimierzy Wielkiej – powstaną nowe działki budowlane, nowe tereny inwestycyjne. Obwodnica ma mieć długość ok. 4,5 km i przebiegać będzie od ul. Kolejowej w rejonie Rolmetu, obok oczyszczalni i targowicy, za stadionem, obok Powiatowego Zarządu Dróg, tzw. ZEORK-u, obok d. Unitry i dołączy do ronda im. Zwolańskiego w ciągu drogi 776. Stworzy dogodny i bezkolizyjny przejazd z ominięciem miasta dla kierunków Kraków – Busko (droga nr 776) i Jędrzejów – Koszyce (droga nr 768).

– Z nadzieją, ale i pewnym niepokojem oczekujemy na decyzje wojewody w sprawie zezwolenia na uruchomienie prac budowlanych – dodaje Starosta Jan Nowak.