Menu

Goście z Ukrainy z wizytą w Starostwie Powiatowym

Kwiecień 12, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 04. Kwiecień 2019
Goście z Ukrainy z wizytą w Starostwie Powiatowym

W piątek, 12 kwietnia Starosta Kazimierski Jan Nowak podejmował gości zza wschodniej granicy – z Wołoczyska na Ukrainie. Obok znanych od lat w Kazimierzy działaczy Towarzystwa Ukraińsko-Polskiej Współpracy – prezesa Romana Ilkiwa i koordynatora ds. młodzieży – Olgi Selskiej, w Starostwie gościły także dwie piętnastoletnie uczennice szkoły średniej w Wołoczysku: Nastia Hawryszkin i Sofija Weretiuk wraz z opiekunką Liliją Kusznir. Dziewczęta podczas pobytu w Polsce zbierają materiały do opracowania pt. Dynamika rozwoju stosunków partnerskich na przykładzie Wołoczyska i Miechowa. Goście  podkreślali zgodnie, że inspiracją opracowania była wzorcowa wręcz od lat współpraca strony ukraińskiej z władzami samorządowymi Powiatu i Gminy Kazimierza Wielka, a także z zespołem Gorzkowianie stworzonym przez śp. ks. Andrzeja Biernackiego z Gorzkowa. Dziękowali Staroście za serdeczną gościnę i udostępnienie bazy noclegowej na te kilka dni pobytu w Polsce.

Starosta Jan Nowak wyraził zadowolenie z dotychczasowych kontaktów i współpracy, a młodym Ukrainkom życzył, by przenosiły doświadczenie opiekunów i ich własne na pokolenie rówieśników, którzy niekiedy bazują na utartych, zasłyszanych stereotypach z naszej – czasem  trudnej – historii.

Goście z Ukrainy otrzymali z rąk Starosty symboliczne upominki i gadżety związane z Powiatem Kazimierskim.