Menu

Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej

Marzec 24, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 03. Marzec 2019
Ostatnie posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej

W piątek, 22 marca w Starostwie Powiatowym odbyło się ostatnie w minionej kadencji, posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. Rada Społeczna powoływana jest na okres 4 lat przez samorząd Powiatu Kazimierskiego i liczy 9 osób. Jest organem doradczym, inicjującym i opiniodawczym dla ZOZ. Radzie przewodniczy Starosta Kazimierski, zaś członkami są: przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego oraz 7 osób wyłonionych przez Radę Powiatu, w tym radni oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Przewodniczący Rady – starosta Jan Nowak – podziękował członkom Rady za 4. letnią współpracę, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz – dla Pań – symboliczne, szkarłatne róże. Rada Społeczna nowej kadencji powołana zostanie na najbliższej sesji Rady Powiatu Kazimierskiego w dniu 25 marca 2019 r.