Menu

Kwalifikacja wojskowa 2019

Luty 4, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 02. Luty 2019
Kwalifikacja wojskowa 2019

W dniu 4 lutego 2019 r. w Kazimierskim Ośrodku Sportowym – na krytej pływalni przy ul. Kościuszki 13 rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska  oceniająca zdolność poborowych do czynnej służby wojskowej pracować będzie do dnia 13 lutego 2019 r. Przewodniczącym Komisji jest Kazimierz Pietrzyk – emerytowany lekarz, sekretarzem p. Barbara Zając, zaś przedstawicielem WKU Busko jest por. Tomasz Olszewski. Zajęcia świetlicowe prowadzi mjr Waldemar Sroka.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym. Przed Komisją stanie 162 młodych ludzi z rocznika 2000 oraz 37 z roczników starszych. Przez pierwsze trzy dni przed Komisją stawać będą osoby z gminy Kazimierza Wielka, później ze Skalbmierza, Bejsc, Czarnocina i Opatowca. Dzień 13 lutego przewidziany jest dla płci pięknej – przed komisją stanie 9 dziewcząt. Na otwarciu kwalifikacji obecni byli: starosta Jan Nowak, burmistrz Adam Bodzioch i szef WKU Busko – ppłk Tomasz Kokociński.