Menu

145. rocznica urodzin Wincentego Witosa

Styczeń 20, 2019 - - AKTUALNOŚCI, 01. Styczeń 2019
145. rocznica urodzin Wincentego Witosa

W niedzielę 20 stycznia 2019 r., w przeddzień 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, ludowcy z powiatu kazimierskiego licznie spotkali się pod pomnikiem  tego wybitnego działacza ludowego, odsłoniętym w maju 2018 roku podczas wojewódzkich obchodów Święta Ludowego. Otwierając spotkanie Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego,  Starosta Kazimierski Jan Nowak podkreślił rolę chłopskiego  przywódcy w najnowszych dziejach Polski. Po odśpiewaniu Roty, pod pomnikiem złożono wieniec i zapalono znicze. Prezes Jan Nowak poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Na spotkaniu w pobliskiej bursie miejscowy historyk i regionalista Andrzej Bienias przedstawił prelekcję pt. „Witos – mąż stanu”. Skoncentrował się w niej głównie na działalności parlamentarnej, którą Wincenty Witos rozpoczął w 1908 roku jako poseł do Sejmu Krajowego w Galicji, a w 1911 do Wiedeńskiej Rady Państwa. Jako poseł i publicysta Witos domagał się niepodległej Polski. 28 października 1918 roku został prezesem Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Był to pierwszy polski rząd niezależny od zaborców. Witos walnie przyczynił się do obrony Lwowa wysyłając na odsiecz miasta podległe mu oddziały. W lipcu 1920 roku, gdy zbliżała się nawała bolszewicka, stanął na czele Rządu Obrony Narodowej. Po zwycięskiej wojnie rząd Wincentego Witosa  położył podwaliny pod rozwój gospodarczy Polski, uchwalając decyzję o budowie portu w Gdyni oraz linii kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią.

Podczas dyskusji zebrani zgodnie uznali, że takie spotkania pod pomnikiem powinny stać się coroczną tradycją. Obecne na spotkaniu „Gabułtowianki” – jako że jeszcze trwa okres bożonarodzeniowy – zaśpiewały wraz z ludowcami kolędy.