Menu

XV Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego – piosenka

Grudzień 8, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2018
XV Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego – piosenka

I miejsceGabriela Leśniak z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej przy akompaniamencie na gitarze Dariusza Gałki za utwór pt.„Ja” (op. Beata Niebylicka)

II miejsceAneta Gołębiowska z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach za utwór pt. „Rozbite oddziały” przy akompaniamencie Ireneusza Górskiego na gitarze (op. Anna Adamczyk)

III miejsceAleksandra Radosz z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej przy akompaniamencie na pianinie Dominika Kocińskiego za utwór pt. „Bal u Pana Boga” (op. Beata Niebylicka)

Wyróżnienia:

– Gabriela Stokłosa z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej za utwór pt. „Odpowiedź” (op. Urszula Góra)

Martyna Bugaj z Kazimierskiego Ośrodka Kultury za utwór pt. „Scena to dziwna”, której na pianinie akompaniował Ireneusz Górski

Nagrody wręczali sponsorzy: Burmistrz Adam Bodzioch, Starosta Jan Nowak,Czesław Kowalski Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury,Teresa Ochenduszka – przedstawicielka Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej, Beata Stępień – przewodnicząca NSZZ „Solidarność”  Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierz Pasternak Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”