Menu

Wigilia kazimierskich amazonek w Laconie 7.12

Grudzień 7, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2018
Wigilia kazimierskich amazonek w Laconie 7.12

Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia Kazimierskie Amazonki odbyło się 7 grudnia 2018r. w Restauracji Lacon w Kazimierzy Wielkiej. Było to już trzecie spotkanie opłatkowe kobiet po chorobie nowotworowej piersi z powiatu kazimierskiego. Stowarzyszenie istnieje od 23 maja 2016r. Na początku liczyło 7 członkiń, obecnie grupa kazimierskich Amazonek liczy 27 kobiet.
Wśród zaproszonych gości byli Starosta Jan Nowak, Burmistrz Adam Bodzioch, ks Janusz Mularz, który pełni również funkcję kapelana Stowarzyszenia, Dyrektor PCPR Bożena Pytel, Dyrektor Szpitala w Kazimierzy Wielkiej Janina Dobaj, Kierownik MOPS Edyta Molo, radca prawny Magdalena Gajda – Okopień oraz przyjaciele Stowarzyszenia, którzy wspierają finansowo Amazonki. Szczególne podziękowania należą się Państwu Ewelinie i Wojciechowi Czajkom, właścicielom Restauracji Lacon, którzy jak co roku nieodpłatnie przygotowali spotkanie Wigilijne.
Prezes Stowarzyszenia Jolanta Nowak wręczyła Anioły Wdzięczności, wyraz podziękowań za wyjątkową pomoc i wsparcie okazane Amazonkom. W tym roku Anioły otrzymali pani Bożena Pytel, dr Agnieszka Frączek- Chaber, pani Monika Kletschka (rehabilitacja basenowa).
Podczas spotkania goście obejrzeli reportaż nagrany przez pana Antoniego Kocelę, który jest relacją z jednego ze spotkań Amazonek. Rozmowy dotyczyły wspomnień z ciężkich miesięcy początkowej fazy choroby oraz życia po operacji, życia z chorobą onkologiczną.
Stowarzyszenie Kazimierskie Amazonki prowadzi bardzo aktywną działalność. Realizuje statutowe założenia, przede wszystkim działania profilaktyczne badania piersi wśród kobiet powiatu kazimierskiego.