Menu

II sesja nowej Rady Powiatu Kazimierskiego 3.12

Grudzień 3, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 12. Grudzień 2018
II sesja nowej Rady Powiatu Kazimierskiego 3.12

W dwa tygodnie po pierwszej, organizacyjnej sesji nowej Rady Powiatu Kazimierskiego, radni spotkali się na kolejnej sesji już bardziej roboczej, choć były także sprawy organizacyjne – powołanie stałych komisji Rady. Przewodniczący Rady Jerzy Bojanowicz przedstawił proponowane składy komisji podkreślając, że w każdej z nich jest przedstawiciel ugrupowań wchodzących w skład Rady. Zapewne dzięki temu wszystkie komisje wybrane zostały jednogłośnie, przy czym radni głosowali imiennie. A oto składy stałych komisji:

Komisja Rewizyjna: Adam Stoksik – przewodniczący, Robert Basiak – wiceprzewodniczący, Beata Buła – członek.

Komisja Promocji Powiatu, Budżetu i Finansów: Łukasz Maderak – przewodniczący, Michał Bucki i Janusz Nawrot – członkowie.

Komisja Rolnictwa, Komunikacji i Transportu: Jarosław Miszczyk – przewodniczący, Marek Augustyn i Zbigniew Jakubas – członkowie.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych: Beata Buła – przewodnicząca, Marek Olejarski i Robert Basiak – członkowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Tadeusz Knopek – przewodniczący, Małgorzata Bartosik i Adam Stoksik – członkowie.

W dalszej części sesji Rada podjęła uchwały m. in. w sprawie powierzenia Gminie Skalbmierz zadania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zmiany zadań i wysokości środków PFRON, zmiany w budżecie Powiatu na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2030. Ustalono też wysokość diet dla radnych i warunków pracy i płacy Starosty Kazimierskiego.