Menu

Promocja monografii Powiatu Kazimierskiego w M-GiP Bibliotece Publicznej im. M. Reja

Listopad 22, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 11. Listopad 2018
Promocja monografii Powiatu Kazimierskiego w M-GiP Bibliotece Publicznej im. M. Reja

Dnia 21 listopada 2018 roku w Miejsko-Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej odbyła się promocja książki „Powiat Kazimierski” autorstwa miejscowych regionalistów – Andrzeja Bieniasa, Stanisława M. Przybyszewskiego i Zdzisława Pilarskiego. Publikacja ta powstała z inspiracji Starosty Jana Nowaka i jest panoramą działań i osiągnięć w minionym 20-leciu. A wśród nich między innymi – Kazimierski Ośrodek Sportowy, strażnica Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, modernizacja dróg – i co budzi największe emocje – odwiert wód geotermalnych. Jest to bowiem perspektywa powstania w mieście uzdrowiska i co za tym idzie – nowych miejsc pracy.Autorzy przedstawiają również wcześniejszy powiat z lat 1956-1975. Był to ewenement w skali kraju. Kazimierza Wielka została siedzibą powiatu nie mając praw miejskich. Stało się to trzy lata później – 1 stycznia 1959 roku. Powiat, obok cukrowni „Łubna” był ważnym czynnikiem miastotwórczym. Nie można było przejść obojętnie wobec wydarzeń z zamierzchłej przeszłości, gdyż są one zupełnie nieznane – stwierdził prezentując książkę Andrzej Bienias. Kiedy Mieszko I przyjmował w 966 r. chrzest, tereny na których leży dzisiejszy powiat były już chrześcijańskie, należały bowiem do Czech. Pobliski Skalbmierz w 1810 roku stał się siedzibą powiatu. Z Kazimierską ziemią związanych jest wiele wybitnych postaci. Przed tysiącem lat działał tu urodzony w okolicach Opatowca pierwszy Polski święty – Andrzej Świerad, w Plechowie spędził dzieciństwo bohater hymnu narodowego – gen. Jan Henryk Dąbrowski. A ileż sensacyjnych i to na skalę światową odkryć poczynili archeolodzy: Słonowice, Jakuszowice, Bronocice.Tę książkę należy przeczytać – stwierdził Andrzej Bienias. I obejrzeć interesujące fotografie – w większości autorstwa Zdzisława Pilarskiego, który na promocji zaprezentował również wiele artystycznych prac.