Menu

Dzień Edukacji Narodowej 2018 w Starostwie

Październik 13, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 10. Październik 2018
Dzień Edukacji Narodowej 2018 w Starostwie

W piątek, 12 października Starosta Kazimierski Jan Nowak spotkał się z dyrektorami szkół średnich z terenu powiatu na spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obecni byli też wyróżnieni nauczyciele oraz trójka Pań, które uzyskały stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Ze strony Powiatu obecni byli także Wicestarosta Michał Bucki i Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn.
Na wstępie Starosta omówił dość skomplikowaną i niestabilną sytuację w polskim szkolnictwie i wynikające z tego zagrożenia, zwłaszcza dla nauczycieli. Permanentne, nie zawsze trafne reformy, powodują stały odpływ dobrze przygotowanej kadry do innych zawodów, bądź emigrację do krajów Unii, co zaowocuje niedoborem w tym jakże ważnym zawodzie w najbliższych latach. Starosta złożył wszystkim pracownikom oświaty w powiecie najlepsze życzenia sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.
Następnie Starosta w asyście zastępcy i przewodniczącego Rady, wręczyli stopnie awansu zawodowego Paniom: Małgorzacie Jaros, Marioli Bała i Małgorzacie Pawlik – wszystkie z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.
Starostwo uhonorowało też nagrodami dyrektorów szkół: Beatę Malinowską, Jolantę Mizio, Jolantę Trzepatowską, Włodzimierza Kruszyńskiego, Jacka Nowaka, Waldemara Kletschkę i dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Wojciecha Kałata.
Nagrody Starosty otrzymała szóstka wyróżniających się nauczycieli: Agnieszka Sambór z LO, Ewelina Ziętek z ZPSWR, Aneta Wojewodzic z Poradni P-P., Wioleta Fryt z ZSR w Cudzynowicach, Wioleta Żabicka z ZSZ w Odonowie i Beata Zaręba-Majewicz z ZSZ w Skalbmierzu.