Menu

Obchody 20-lecia Powiatu Kazimierskiego

Październik 5, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 10. Październik 2018
Obchody 20-lecia Powiatu Kazimierskiego

W czwartek, 4 października w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość 20. rocznicy powołania Powiatu Kazimierskiego. Na rocznicy pojawiło sie wielu znamienitych gości, m. in. marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, sekretarz Województwa Bernard Antos, prof. Jerzy Stępień – prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, szef Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych kilku kadencji. Rocznicowy referat wygłosił Starosta Kazimierski Jan Nowak. Głos zabierali goście, m. in. – prof. Jerzy Stępień i marszałek Adam Jarubas. Najstarsi i najbardziej zasłużeni samorządowcy otrzymali statuetki, dyplomy i upominki. Wspominano historię ostatnich lat, kiedy w terenie  tworzyła się samorządność. Znakomitą kanwą w dyskusji była wydana z okazji 20-lecia monografia Powiatu Kazimierskiego autorstwa miejscowych regionalistów: Andrzeja Bieniasa, Stanisława M. Przybyszewskiego i Zdzisława Pilarskiego. Monografia obejmuje także historię poprzedniego powiatu z lat 1956-1975 i stanowi cenną pozycję wyjściową dla młodzieży studenckiej, która zechce kontynuować badania samorządu regionalnego, bądź opracowywać nowe tematy dotyczące regionu w swych pracach dyplomowych. Ponad 3. godzinne spotkanie zakończył występ młodzieży z kazimierskiego Liceum, dowcipnie nawiązujący do aktualnych dokonań lokalnego samorządu i przyszłości Kazimierzy Wielkiej. Program przygotowały panie: Beata Niebylicka, Agnieszka Buczak i Agnieszka Sambór.