Menu

Dożynki Gminne Plechów’ 2018

Sierpień 19, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 08. Sierpień 2018
Dożynki Gminne Plechów’ 2018

Tegoroczne kazimierskie Święto Plonów, gospodarzem którego było sołectwo w Plechowie, zainaugurowała uroczysta, dziękczynna, polowa Msza św. koncelebrowana przez trzech księży pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Parkity z parafii Bobin (Małopolska). Liturgii towarzyszyła orkiestra dęta z Gorzkowa im. ks. kan. Andrzeja Biernackiego pod batutą Józefa Janaszka z Kielc. W trakcie Mszy św. ks. Czesław Parkita poświęcił 13 wieńców prezentowanych przez sołectwa: Plechów, Głuchów, Broniszów, Chruszczynę Wielką, Donosy, Gabułtów, Gorzków, Krzyszkowice, Wojsławice, Łyczaków, Zagórzyce, Zięblice i Słonowice. Homilię wygłosił wicedziekan, ks. prob. Krzysztof Balcer z Kazimierzy Małej, po czym rozpoczęła się część oficjalna i obrzędowa. Gośćmi tegorocznych dożynek były m. in. delegacje miast partnerskich: Buczacz z Ukrainy i niemieckiego Altenstadt.
Starościną kazimierskiego święta była Elżbieta Grzęda z Głuchowa. Razem z mężem Rafałem prowadzą 30. hektarowe gospodarstwo rolne, o specjalizacji warzywnej i zbożowej. Jest bardzo aktywna w Kole Gospodyń Wiejskich w Głuchowie.
Starostą dożynek był Radosław Cała z Plechowa. Wraz z żoną prowadzą 41. hektarowe gospodarstwo rolne o specjalizacji uprawa zbóż.
Tradycyjnie starostowie dożynek przekazali na ręce gospodarza – burmistrza Adama Bodziocha chleb upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, który potem wspólnie dzielili i częstowali wszystkich obecnych. Były także wystąpienia burmistrza i wicestarosty Michała Buckiego, który ostro skrytykował rządowe decyzje o przyznaniu odszkodowań z tytułu tegorocznej suszy wyłącznie rolnikom gospodarującym na glebach o niskiej bonitacji. W efekcie tych działań rządu rolnicy kazimierscy nie otrzymają odszkodowań, bo mają za dobre gleby!
W części stricte artystycznej wystąpili: zespół folklorystyczny Gabułtowianki, seniorzy z Klubu Seniora przy Kazimierskim Ośrodku Kultury oraz gimnazjaliści Martyna Bugaj i Miłosz Nawrot ze szkoły w Wielgusie.
Komisja konkursowa najwyżej oceniła wieniec wykonany przez Zięblice i to on będzie reprezentował Kazimierzę Wielką na dożynkach powiatowych w Czarnocinie. Goście z Niemiec mieli nieco odmienne zdanie. Wg ich oceny najładniejszy wieniec zaprezentowały Słonowice, które otrzymały od gości z Altenstadt beczułkę markowego, niemieckiego piwa.