Menu

„Nasza wieś Donosy” – promocja książki Jadwigi Zieleniewskiej

Czerwiec 16, 2018 - - AKTUALNOŚCI, 06. Czerwiec 2018
„Nasza wieś Donosy” – promocja książki Jadwigi Zieleniewskiej

W sobotni wieczór, 16 czerwca 2018 r., w świetlicy wiejskiej w Donosach miała miejsce promocja książki „Nasza wieś Donosy”. Autorka monografii, rodowita donosanka, emerytowana dyrektorka i polonistka kazimierskiego Liceum Ogólnokształcącego, z dużym pietyzmem popartym rzetelną wiedzą zawarła na 170 stronach interesującą, ponad 700-letnią historię tej podkazimierskiej wioski. Wydanie książki wpisuje się w obchody 700. lecia wsi Donosy, 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz 1050. rocznicę Chrztu Polski.

O laudację monografii poproszony został miejscowy historyk i regionalista, autor wielu książek o kazimierskim ziemi, który w barwny sposób odniósł się do najciekawszych fragmentów książki, podkreślając bogaty materiał faktograficzny w niej zawarty. Laudację uzupełnił pokaz multimedialny – ponad 200 fotografii pokazujących uroki miejscowości w różnych porach roku. W promocji uczestniczyło około 100 osób, w tym znamienici goście: sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, sekretarz Powiatu Kazimierskiego, burmistrz MiG Kazimierza Wielka, wójt Gminy Opatowiec, potomkowie byłych właścicieli majątku Donosy i wiele innych osób. Były życzenia, gratulacje i kwiaty dla autorki. Ona zaś dziękowała wszystkim, którzy pomagali jej w pracy nad monografią, a także za znaczną pomoc finansową ze strony burmistrza MiG przy wydaniu monografii.

W trakcie spotkania młode donosanki w kolorowych fartuszkach i wiankach częstowały uczestników kawą i domowymi wypiekami, zaś na zakończenie było wspólne grilowanie.